Wyszukiwanie

 

 Można posłuchać.

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ

Wizytacja kanoniczna w parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego

22 maja 2010 roku – w piękny sobotni dzień, kiedy to przypadała Wigilia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – mieliśmy okazję gościć w naszej parafii J.E. ks. bpa Wacława Depo, ordynariusza zamojsko-lubaczowskiego. Była to pierwsza w historii parafii wizytacja kanoniczna.

Ksiądz Biskup rozpoczął wizytację od Potoczka, gdzie po krótkim przywitaniu rozpoczął spotkanie z wiernymi zgromadzonymi przy tamtejszym kościele. Następnie wygłosił swoje Słowo i wraz ze wspólnotą modlił się podczas nabożeństwa majowego. Na zakończenie udzielił błogosławieństwa i udał się do Kolonii Potoczek na spotkanie z rodziną Palonków. Potem w asyście Policji i Straży udał się do Jacni, gdzie odbyło się podobne spotkanie z wiernymi. Ponadto Ksiądz Biskup nawiedził z Komunią Świętą chorego pana Władysława Tabałę, który był oddany sprawie budowy kościoła w Jacni.

O godzinie 1300 Pasterz przybył do Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci na spotkanie z przedstawicielami i dyrektorami różnych instytucji. Spotkanie odbyło się w myśl słów Jana Pawła II, zamieszczonych w „Posynodalnej adhortacji apostolskiej Christifideles laici”: „Jako Kościół postawiony wśród ludzi, parafia żyje i działa głęboko włączona w ludzkie społeczności, solidarna z ich dążeniami i dramatami”. Był to czas, kiedy można było porozmawiać z Księdzem Biskupem o obecnej sytuacji w naszej gminie i parafii oraz o podejmowanych inicjatywach.

W dalszej kolejności odbyło się spotkanie z mieszkańcami i pracownikami Domu Pomocy Społecznej na Podzamku, gdzie Ksiądz Biskup wygłosił Słowo do mieszkańców DPS i podopiecznych Powiatowego Ośrodka Wsparcia, a także modlił się Koronką do Bożego Miłosierdzia, poprzedzoną fragmentem Dzienniczka św. s. Faustyny czytanym przez jedną z mieszkanek. Na zakończenie Pasterz udzielił błogosławieństwa mieszkańcom oraz nawiedził tych, którzy nie mogli sami przyjść.

Kolejnym punktem wizytacji było spotkanie w Hutkach, na którym obecni byli: przedstawiciele Kół Żywego Różańca, kręgów Domowego Kościoła, Rada Parafialna, reprezentanci jednostek OSP, duszpasterstwa dzieci i młodzieży. Gospodarzem tego spotkania było Koło Różańcowe z Hutek.

Zwieńczeniem całego dnia była uroczysta Msza św., którą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji rozpoczęliśmy o godzinie 1800 w kościele parafialnym p.w. Zesłania Ducha Świętego. Gościnnie kilku kapłanów służyło wiernym sakramentem pokuty i pojednania, a swoją obecnością zaszczycił nas również Ks. Prałat Roman Marszalec, dzięki którego pracy i wysiłkowi możemy dziś modlić się w nowym kościele. Wcześniej jednak, w oczekiwaniu na Księdza Biskupa, zostało odprawione nabożeństwo majowe dla młodzieży przed bierzmowaniem i wszystkich wiernych. Jego Ekscelencję powitał orszak procesyjny na parkingu przed kościołem oraz została odśpiewana Barka, w czasie której krzyż został ucałowany przez Księdza Biskupa. Przy wspólnym śpiewie wszyscy udali się do kościoła, gdzie Ksiądz Biskup zatrzymał się przy klęczniku na prywatną modlitwę, a potem udał się na miejsce przewodniczenia.

W słowach pełnych życzliwości, skierowanych do Jego Ekscelencji, miało miejsce powitanie przez delegacje parafialne. Jako pierwsze swoją wdzięczność za obecność Pasterza wyśpiewały dzieci – najmłodsi przedstawiciele naszej wspólnoty; potem do powitań dołączyła się także młodzież, przedstawiciele Rady Parafialnej oraz dorośli – rodzice dzieci, które w tym dniu przyjmowały z rąk Księdza Biskupa sakrament bierzmowania. Głos zabrał Ksiądz Proboszcz Roman Sawic, który także przywitał Ordynariusza i złożył sprawozdanie z obecnej sytuacji w naszej parafii, a także z podjętych działań i inicjatyw. Wspomniał o istniejących grupach parafialnych, a także nakreślił plany na przyszłość, które wiążą się głównie z budową domu parafialnego. Ksiądz Proboszcz poprosił również o poświęcenie pulpitu (który jest darem rodziców młodzieży bierzmowanej oraz dzieci pierwszokomunijnych i rocznicowych), jak też o poświęcenie obrazu Bożego Miłosierdzia (który jest darem od jednego z parafian) oraz krzyży (które będą pamiątką dla bierzmowanych).

Podczas homilii Pasterz diecezji niejednokrotnie podkreślał i wskazywał na wartość miłości braterskiej i jedności narodu polskiego, zwłaszcza teraz – w tych trudnych momentach – po katastrofie pod Smoleńskiem i podczas majowej powodzi wielu polskich gospodarstw. Przypominał bierzmowanym, do czego są powołani i jak sakrament bierzmowania jest ważny do umocnienia wiary. Ksiądz Biskup z życzliwością przywołał wydarzenia z konsekracji kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego, który był jego pierwszym wyświęconym kościołem (27 maja 2007 roku) – tuż po objęciu naszej diecezji jako biskup, dlatego jest on dziś szczególnie bliski jego sercu. Podczas Eucharystii Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowania kilkunastu młodym ludziom z klas III gimnazjum, którzy uczestniczyli w spotkaniach pierwszo piątkowych, przygotowując się do tego wydarzenia. Całość uświetniła uroczysta obsługa liturgii – aktywnie włączyli się bierzmowani, lektorzy, ministranci i schola. Na koniec Ksiądz Biskup udzielił wszystkim zebranym i całej parafii swojego pasterskiego błogosławieństwa i obiecał pamięć w modlitwie.

Ostatnim punktem wizytacji było sprawdzenie ksiąg Kancelarii Parafii przez Księdza Biskupa.

Eucharystią wypowiedzieliśmy Bogu wdzięczność za wszelkie łaski. Wszędzie, gdzie Ksiądz Biskup się pojawiał, czekał na niego uśmiech, życzliwość, dobre słowa i otwarte serca. Byliśmy wdzięczni za jego obecność i modlitwę wraz z nami, a teraz pozostaje nam przygotowywać nasze serca na kolejne spotkanie z Jego Ekscelencją w parafii Zesłania Ducha Świętego.

maleńka

Zegar

Dzisiaj jest

wtorek,
04 października 2022

(277. dzień roku)

Pielgrzymka paraf.

Różaniec Rodziców za Dzieci

Statystyki

stat4u

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
10774

Prognoza Pogody