Wyszukiwanie

 

 Można posłuchać.

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ

 

REMONT KOŚCIOŁA FILIALNEGO P.W. ŚW. STANISŁAWA

I DZWONNICY W M. POTOCZEK, GM. ADAMÓW

OPIS TECHNICZNY - (streszczenie)

Dane ogólne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu kościoła filialnego i dzwonnicy w Potoczku, gmina Adamów.

Cerkiew prawosławna wzniesiona w 1870 r., obecnie kościół filialny parafii rzymsko-katolickiej w Krasnobrodzie, pw. św. Stanisława. Budynek położony w południowo-zachodniej części miejscowości, na działce o skłonie północnym, orientowany. Posiada cokół ceglany, ściany drewniane, konstrukcji wieńcowej, oszalowany.

Kościół złożony z małej kruchty, babińca otwartego na nawę, kwadratowej nawy oraz węższego od niej prosto zamkniętego prezbiterium. Od strony południowej prezbiterium - zakrystia.

W przedniej części nawy chór muzyczny wsparty na dwóch słupach, ze schodami w narożniku płn.-zachodnim nawy.  Ściany i stropy przekryte boazerią. Ściany od zewnątrz oszalowane deskami przybijanymi poziomo.

Kruchta przekryta dachem dwuspadowym, babiniec i zakrystia dachem trójpołaciowym, nawa dachem czterospadowym, zakrystia jednospadowym. Wszystkie dachy pokryte blachą. Na środku dachu nawy znajduje się sygnaturka.

Budynek posiada instalację elektryczną i odgromową.

 

Dzwonnica została wybudowana w 1870 r. równolegle z cerkwią prawosławną. Wchodzi w skład zespołu kościelnego znajdującego się w południowo-zachodniej części miejscowości. Budynek położony w północo-zachodnim narożniku działki, przy bramie wjazdowej. Posiada cokół ceglany, ściany drewniane w konstrukcji szkieletowej, oszalowany.

Dzwonnica zbudowana na planie kwadratu, dwukondygnacyjna, nakryta dachem namiotowym, z szerokim okapem. W poziomie górnej kondygnacji po 3 otwory na każdą elewację, wypełnione żaluzjami drewnianymi.

 

Obiekty wpisane do rejestru zabytków pod numerem A/1516.

W latach 70-tych XX w. wymieniono pokrycie na obecną blachę ocynkowaną.

 

4. Rozwiązania budowlane

 

Roboty przy remoncie kościoła obejmują następujące elementy:

 

a) rozbiórka sygnaturki,

 

 

 

 

b) rozbiórka więźby dachowej nad nawą główną; do późniejszego wykorzystania część krokwi, po przeglądzie,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) po demontażu pokrycia ocena stanu technicznego więźby na pozostałych częściach kościoła, remont więźby,

 

 

 

 

d) demontaż od zewnątrz szalówki, do późniejszego wykorzystania,

 

 

 

 

 

 

 

 

e) demontaż od wewnątrz boazerii,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) tymczasowe usztywnienie ścian oraz przestrzenne budynku,

g) wykonanie odcinkami przemurowań górnych części ław i ściany cokołowej pod istniejącymi ścianami drewnianymi,

h) wymiana istniejących podwalin na nowe; wymiana dolnych, zniszczonych bierwion,

 

 

 

 

 

 

 

 

i) oparcie konstrukcji budynku na przemurowanych górą fundamentach i ścianie cokołowej,

 

 

 

 

 

j) założenie docelowego wzmocnienia na ścianie południowej nawy głównej,

k) prace remontowe przy istniejącej więźbie dachowej i stropie,

l) wykonanie sygnaturki,

m) wymiana pokrycia, rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich,

n) montaż szalówki i boazerii.

 

Roboty przy remoncie dzwonnicy obejmują następujące elementy:

 

a) demontaż od zewnątrz szalówki, do późniejszego wykorzystania,

 

 

 

 

 

 

b) demontaż od wewnątrz boazerii,

 

 

 

 

c) tymczasowe usztywnienie ścian oraz usztywnienie przestrzenne budynku,

d) wykonanie odcinkami przemurowań górnych części ław i ściany cokołowej pod istniejącymi ścianami drewnianymi,

e) oparcie konstrukcji budynku na przemurowanych górą fundamentach i ścianie cokołowej,

f) prace remontowe przy istniejących ścianach i więźbie dachowej,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) wykonanie wzmocnień w węzłach konstrukcji szkieletowej ścian,

h) wymiana pokrycia oraz obróbek blacharskich, 

i) wymiana legarów i podłogi białej,

j) montaż szalówki.

 

Kolorystykę elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej przyjąć komisyjnie, po wykonaniu na obiekcie próbnych wymalowań, w konsultacji ze służbą konserwatorską.

 

Roboty wykończeniowe

Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje aranżacji wnętrz, w związku z tym sposoby wewnętrznego wykończenia ścian, sufitów i podłogi mogą ulec zmianie w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie - Delegatura w Zamościu.

 

Połacie dachowe

Połacie dachowe kryć na podwójny rąbek stojący blachą cynkowo-tytanową gołowalcowaną.

Krycie sygnaturki z blachy cynkowo-tytanowej, gołowalcowanej j.w.

Krzyż ze stali nierdzewnej.

 

Rynny i obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy cynkowo-tytanowej j.w.

 

Schody zewnętrzne i opaska odwadniająca

Schody zewnętrzne z klinkieru.

Opaska odwadniająca z klinkeru, o spadku 2% od budynku.

 

Uwagi końcowe

Roboty należy prowadzić:

- zgodnie z niniejszym projektem,

- zgodnie z warunkami technicznymi wykonywanych robót,

- zgodnie z przepisami BHP,

- roboty zanikające winny być odbierane przez Inspektora Nadzoru.

 

Prace renowacyjne prowadzić pod ścisłym nadzorem budowlano-konserwatorskim i projektowym. Prace wykraczające poza zakres opracowania należy uzgadniać z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie - Delegatura w Zamościu.

Zegar

Dzisiaj jest

środa,
10 sierpnia 2022

(222. dzień roku)

Pielgrzymka paraf.

Różaniec Rodziców za Dzieci

Statystyki

stat4u

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
4761

Prognoza Pogody