Menu

Wyszukiwanie

 

 Można posłuchać.

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ


RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

Różaniec rodziców za dzieci odmawia się tak samo jak Różaniec Święty tylko, że czyta się intencje za dzieci (można dodać własne).

 

TAJEMNICE RADOSNE

I. ZWIASTOWANIE N.M.P.

Niepokalana Dziewica Maryjo Królowo Rodzin, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą tej róży przez tajemnicę Zwiastowania uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wiarę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o ufność i nadzieję.

 

II. NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

Służebnico Pańska Panno Łaskawa, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Nawiedzenia św. Elżbiety, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o dobre środowisko wzrastania dla tych dzieci.

 

III. NARODZENIE PANA JEZUSA

Matko Chrystusowa, Matko Kościoła i nasza Matko, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Narodzenia Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa w życiu dzieci i rodziców.

 

IV. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

Bramo Niebieska i Arko Przymierza, Królowo Proroków-Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ofiarowania Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wytrwałość w trudnych chwilach i powierzenie się Bogu w Kościele.

 

V. ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

Gwiazdo Zaranna, Panno Roztropna-Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Odnalezienia Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wiarę, zaufanie oraz roztropność.

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

Maryjo – Przybytku Ducha Świętego, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Chrztu Pańskiego, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o odnowienie łaski Chrztu świętego.

 

II. CUD PRZEMIANY WODY W WINO W KANIE GALILEJSKIEJ

Maryjo – Matko Pięknej Miłości, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę cudu w Kanie Galilejskiej, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Miłość w życiu dzieci i o umiejętność dzielenia się Miłością.

 

III. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

Maryjo – Matko naszego nawrócenia, Królowo Pokoju, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę głoszenia Królestwa Bożego i wzywania do nawrócenia, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o nawrócenie i odpowiedź na dobre natchnienie.

 

IV. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Przemienienia na Górze Tabor, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o przemianę serca i przeżywanie Bożej obecności w życiu.

 

V. USTANOWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Panno Czci Godna, Przybytku Chwalebny – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ustanowienia Eucharystii, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o godne, święte i jak najczęstsze uczestnictwo w Eucharystii.

 

TAJEMNICE BOLESNE

I. MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

Panno Wierna, Matko Bolesna – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Modlitwy Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wierność w modlitwie.

 

II. BICZOWANIE PANA JEZUSA

Matko Bolesna- Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Biczowania Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki obarczają dzieci i nawrócenie.

 

III. UKORONOWANIE CIERNIEM PANA JEZUSA

Matko Bolesna – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ukoronowania Cierniem Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o właściwe wypełnianie mojej władzy rodzicielskiej.

 

IV. DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

Matko Bolesna, Wspomożenie Wiernych – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Drogi Krzyżowej Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę powstania z upadków grzechowych, szczere i częste spowiedzi święte.

 

V. UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ PANA JEZUSA

Gwiazdo Zaranna, Panno Roztropna – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ukrzyżowania i Śmierci Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o nieprzebraną ufność w Boże Miłosierdzie wypływające z tajemnicy Krzyża.

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

I. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Zmartwychwstania, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę Twego Pokoju w sercu.

 

II. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Wniebowstąpienie, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę dobrego wypełniania Twoich słów i przykazań.

 

III. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Ducha Świętego w naszym życiu jego działanie i charyzmaty.

 

IV. WNIEBOWZIĘCIE N.M.P.

Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Wniebowzięcia Maryi, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy pragnę podziękować za wszystkie dary i łaski otrzymane za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i tej modlitwy.

 

V. UKORONOWANIE N.M.P.

Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ukoronowania Maryi, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy pragnę uwielbić Twoje Miłosierdzie w darach jakimi nas obdarzyłeś poprzez Maryję Królową Różańca Świętego.

 Wersja PDF

 

Źródła:

  1. Strona internetowa http://www.rozaniecrodzicow.pl
  2. "Módlmy się... Różaniec Rodziców za dzieci" Wyd.: JUT Szczebrzeszyn 2010 r.

POWROT

Retransmisje Mszy Świętych i Nabożeństw i innych wydarzeń kościelnych.

 
 
Retransmisja aktualnych Mszy Świętych.
zobacz  >>>>>>>>>>>>
 
Retransmisje  od 09.08.2020 r.
zobacz  >>>>>>>>>>>>
 
Retransmisje  od 06.12.2014 - 09.08.2020
 zobacz  >>>>>>>>>>>>

Prezentacje multimedialne od VI.2023 r.
 zobacz >>>>>>>>>>>>

Zegar

Dzisiaj jest

sobota,
20 lipca 2024

(202. dzień roku)

Święta

Sobota, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. bł. Czesława, prezb.

Pielgrzymka paraf.

Różaniec Rodziców za Dzieci

Statystyki

stat4u

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9753

Prognoza Pogody