Menu

Wyszukiwanie

 

 Można posłuchać.

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ

 

 

Modlitwa Różańcowa jest modlitwą Maryjną, związana z rozmyślaniem Pisma Świętego na miarę możliwości każdego człowieka.Różaniec -  to rozważania   podstawowych tajemnic Ewangelii od Wcielenia Syna Bożego poprzez Odkupienie na Krzyżu  i Zmartwychwstanie Chrystusa aż po Zesłanie Ducha Świętego i chwałę nieba, w której uczestniczy Maryja przy boku swojego Syna.

Wzór odmawiania różańca otrzymał św. Dominik od Maryi, On też tę modlitwę rozpowszechnił wśród wiernych.  Modlitwa różańcowa jest  niezwykle skuteczna, podnosi upadających na duchu, umacnia chorych, zwycięża moce ciemności, daje siłę w chwilach doświadczeń, dźwiga grzeszników, broni od nieprzyjaciół. Różaniec prowadzi do autentycznego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem przy pomocy Jego Matki. 

Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż – z dwudziestu osób  odmawiających codziennie jeden dziesiątek różańca. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.W naszej parafii od 07 pażdziernika 2014r  zaczęliśmy odmawiać RÓŻANIEC RODZICÓW  za DZIECI , modlą się róże: 

 

I RÓŻA RÓŻAŃCOWA    -  patron św. FAUSTYNA        

 rozpoczęła modlitwę  07.10.2014r    

 

II RÓŻA RÓŻAŃCOWA   -  patron św. JAN PAWEŁ II  

rozpoczęła modlitwę  16.10.2014r. 

 Animatorem róż jest Mirosława Serafin tel. 502 022 054

 

III RÓŻA RÓŻAŃCOWA  -  patron  św. JÓZEF 

  rozpoczęła modlitwę  22.10.2014r. 

 

IV RÓŻA RÓŻAŃCOWA  -  patron  św. ANTONI PADEWSKI  

rozpoczęła modlitwę 11.11.2014r 

Animatorem róż jest  Lucyna Gielmuda tel.  84 660 7047


V RÓŻA RÓŻAŃCOWA  -  patron  św. OJCIEC PIO 

rozpoczęła modlitwę  08.12.2014r


VI RÓŻA RÓŻAŃCOWA - patron św. ANDRZEJ BOBOLA 

rozpoczęła modlitwę 28.12.2014

Animatorem róż jest  Irena Kozłowska tel. 796 336 560

 

VII Róża Różańcowa - patron św. ANNA
rozpoczęłą modlitwę 02.02.2015r
Animatorem róż jest Barbara Szykulska tel. 783 171 078


rozwijamy VIII różę 

 

  - zapraszamy wszystkich chętnych  ojców, matek do wspólnej modlitwy,  rozwijajmy  VIII różę i złóżmy ją u stóp naszej  Krasnobrodzkiej Pani.

 Pamiętajmy, aby modlący się rodzice znali  ogólne intencje  modlitwy i się z nimi identyfikowali.

W ciągu tych lat ukształtowały się następujące intencje :- o ochronę naszych dzieci przed złymi skutkami grzechów rodziców;- o pełnię błogosławieństwa Bożego dla naszych dzieci (również o to, aby trafiły w takie  środowisko w którym najlepiej się będą rozwijać);- o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki mogą dosięgnąć nasze dzieci,   u rodziców i w środowisku;- o rozwój tej formy modlitwy – aby jak najwięcej dzieci i rodziców doświadczało jej zbawiennych skutków; 

- w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego

Maryja, która ukazała się bł. Alanusowi a la Roche (van den Clip),  poleciła mu propagować w swym imieniu różaniec, przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać różaniec:

1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.

2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.

4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.

5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.

6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.

7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.

8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.

9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.

10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.

12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia  i w godzinę śmierci.

14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.

15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

«O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas  z Bogiem!»Jako modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę.(…) Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy.Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.(…)Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na noworównież zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywaćsolidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego.Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogiwzrastania dzieci.Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, (…)  z pewnością  nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, ale stanowi  pomoc duchową, której nie należy lekceważyć.Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie,  na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia.Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany!

Jan Paweł II z Listu o Różańcu  Watykan, dnia 16 października 2002 roku

 POWRÓT

Zegar

Dzisiaj jest

czwartek,
23 stycznia 2020

(23. dzień roku)

Pielgrzymka paraf.

Różaniec za dzieci

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
3971

Statystyki

stat4u

Prognoza Pogody