Menu

Wyszukiwanie

 

 Można posłuchać.

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ

28 marca 2010 roku w Niedzielę Palmową na Mszy świętej o godzinie 11.00 zostali uroczyście wprowadzeni do Liturgicznej Służby Ołtarza nowi ministranci i lektorzy.

Powrót

21 czerwca 2009 roku na Mszy świętej o godzine 11.00  - 11 chłopców zostało przyjętych do Liturgicznej Służby Ołtarza.

Święty Dominik Savio - Patron Ministrantów


MINISTRANT - członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła.          Słowo ministrant pochodzi z łaciny i mówi o służeniu. Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu. Chociaż chłopcom bardziej odpowiadają mundury niż suknie, to ministranci chętnie wkładają na siebie bielutkie komże, by na oczach zgromadzonych w kościele wiernych dostojnie spełniać swoje funkcje. Ministrant powinien być wzorem dla swojego otoczenia, którym jest jego klasa, podwórko, a co najważniejsze jego najbliższa rodzina. Musi poświęcić swój czas na to, aby służyć Panu Bogu. Zanim jednak zostanie dopuszczony do służby przy ołtarzu, musi być odpowiednio przygotowany do tego wielkiego wydarzenia.

Patronami ministrantów są: św. Tarsycjusz, św. Dominik Savio, św. Jan Berchmans, św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Alojzy Gonzaga oraz równocześnie patron dzieci i młodzieży- św. Stanisław Kostka.

          Każdy ministrant powinien starać się tak jak oni osiągać doskonałość poprzez codzienne naśladowanie Chrystusa, modlitwę oraz pracowitość i sumienność.

          Ministrant jest tym który niesie znaki. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość. Ministrant powinien sam być znakiem. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii" nie tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! „Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!PRAWO MINISTRANCKIEMINISTRANT:

1. KOCHA BOGA I DLA JEGO CHWAŁY WZOROWO SPEŁNIA SWOJE OBOWIĄZKI
2. SŁUŻY CHRYSTUSOWI W LUDZIACH
3. ZWALCZA SWOJE WADY I PRACUJE NAD SWOIM CHARAKTEREM
4. ROZWIJA W SOBIE ŻYCIE BOŻE
5. POZNAJE LITURGIĘ I ŻYJE NIĄ
6. WNOSI WSZĘDZIE PRAWDZIWĄ RADOŚĆ
7. PRZEŻYWA BOGA W PRZYRODZIE
8. ZDOBYWA KOLEGÓW DLA CHRYSTUSA
9. JEST PILNY I SUMIENNY W NAUCE I PRACY ZAWODOWEJ
10. MODLI SIE ZA OJCZYZNĘ I SŁUŻY JEJ RZETELNĄ PRACĄ

Retransmisje Mszy Świętych i Nabożeństw i innych wydarzeń kościelnych.

 
 
Retransmisja aktualnych Mszy Świętych.
zobacz  >>>>>>>>>>>>
 
Retransmisje  od 09.08.2020 r.
zobacz  >>>>>>>>>>>>
 
Retransmisje  od 06.12.2014 - 09.08.2020
 zobacz  >>>>>>>>>>>>

Prezentacje multimedialne od VI.2023 r.
 zobacz >>>>>>>>>>>>

Zegar

Dzisiaj jest

czwartek,
20 czerwca 2024

(172. dzień roku)

Święta

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Pielgrzymka paraf.

Różaniec Rodziców za Dzieci

Statystyki

stat4u

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
17525

Prognoza Pogody