Menu

Wyszukiwanie

 

 Można posłuchać.

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ

(…) słyszymy głos Jana Chrzciciela – proroka posłanego przez Boga, aby przygotował nadejście Mesjasza. Pojawia się on na pustyni judzkiej i słowami dawnego proroctwa Izajasza wzywa: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. To wołanie rozbrzmiewa przez wieki i dociera do nas, zachowując niezwykłą aktualność. Prostujcie ścieżki dla Niego. Aby spotkać się z naszym Odkupicielem, musimy się nawrócić, to znaczy wyjść Mu naprzeciw z radosną wiarą, porzucając mentalność i styl życia, które nie pozwalają nam w pełni naśladować Chrystusa. Ten wysiłek nawrócenia znajduje oparcie w przekonaniu, że Bóg jest zawsze wierny, mimo wszelkiego zła, jakie dostrzegamy w sobie i wokół nas. Oto dlaczego Adwent jest czasem oczekiwania i nadziei.

Bł. Jan Paweł II    

                     W dniach 14- 16 grudnia 2012r. w naszej parafii odbyły się rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. dr Michał Maciołek- wykładowca KUL. Każde rekolekcje  wiążą się z oczyszczeniem i odnową, której potrzebuje każdy z nas, szczególnie w czasie adwentu. Tegoroczne rozważania, choć codziennie inne to jednak były związane z rokiem wiary. Przez trzy dni ksiądz rekolekcjonista przekazywał nam prawdy naszej wiary w oparciu o Miłosierdzie Boże. Mówił o tym, że w każdej sytuacji mamy świadczyć o Chrystusie jako naszym Panu i Zbawicielu. Nawet w beznadziejnych dla nas sytuacjach możemy do Niego wrócić, bo tylko On jest w stanie odnowić nasze złamane serca. Rekolekcyjne rozważania zakończyliśmy w niedzielę 16 grudnia. Jesteśmy umocnieni słowami, które były kierowane do nas w ciągu ostatnich dni. Dziękujemy ks. Michałowi, że mimo licznych obowiązków znalazł czas na dzielenie się słowem Bożym w naszej parafii.

Rekolrkcje adwentowe

Powrót

Retransmisje Mszy Świętych i Nabożeństw i innych wydarzeń kościelnych.

 
 
Retransmisja aktualnych Mszy Świętych.
zobacz  >>>>>>>>>>>>
 
Retransmisje  od 09.08.2020 r.
zobacz  >>>>>>>>>>>>
 
Retransmisje  od 06.12.2014 - 09.08.2020
 zobacz  >>>>>>>>>>>>

Prezentacje multimedialne od VI.2023 r.
 zobacz >>>>>>>>>>>>

Zegar

Dzisiaj jest

środa,
21 lutego 2024

(52. dzień roku)

Święta

Środa, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Pielgrzymka paraf.

Różaniec Rodziców za Dzieci

Statystyki

stat4u

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
11743

Prognoza Pogody