Menu

Wyszukiwanie

 

 Można posłuchać.

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ

(…) słyszymy głos Jana Chrzciciela – proroka posłanego przez Boga, aby przygotował nadejście Mesjasza. Pojawia się on na pustyni judzkiej i słowami dawnego proroctwa Izajasza wzywa: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. To wołanie rozbrzmiewa przez wieki i dociera do nas, zachowując niezwykłą aktualność. Prostujcie ścieżki dla Niego. Aby spotkać się z naszym Odkupicielem, musimy się nawrócić, to znaczy wyjść Mu naprzeciw z radosną wiarą, porzucając mentalność i styl życia, które nie pozwalają nam w pełni naśladować Chrystusa. Ten wysiłek nawrócenia znajduje oparcie w przekonaniu, że Bóg jest zawsze wierny, mimo wszelkiego zła, jakie dostrzegamy w sobie i wokół nas. Oto dlaczego Adwent jest czasem oczekiwania i nadziei.

Bł. Jan Paweł II    

                     W dniach 14- 16 grudnia 2012r. w naszej parafii odbyły się rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. dr Michał Maciołek- wykładowca KUL. Każde rekolekcje  wiążą się z oczyszczeniem i odnową, której potrzebuje każdy z nas, szczególnie w czasie adwentu. Tegoroczne rozważania, choć codziennie inne to jednak były związane z rokiem wiary. Przez trzy dni ksiądz rekolekcjonista przekazywał nam prawdy naszej wiary w oparciu o Miłosierdzie Boże. Mówił o tym, że w każdej sytuacji mamy świadczyć o Chrystusie jako naszym Panu i Zbawicielu. Nawet w beznadziejnych dla nas sytuacjach możemy do Niego wrócić, bo tylko On jest w stanie odnowić nasze złamane serca. Rekolekcyjne rozważania zakończyliśmy w niedzielę 16 grudnia. Jesteśmy umocnieni słowami, które były kierowane do nas w ciągu ostatnich dni. Dziękujemy ks. Michałowi, że mimo licznych obowiązków znalazł czas na dzielenie się słowem Bożym w naszej parafii.

Powrót

Retransmisje Mszy Świętych i Nabożeństw i innych wydarzeń kościelnych.

 
 
Retransmisja aktualnych Mszy Świętych.
zobacz  >>>>>>>>>>>>
 
Retransmisje  od 09.08.2020 r.
zobacz  >>>>>>>>>>>>
 
Retransmisje  od 06.12.2014 - 09.08.2020
 zobacz  >>>>>>>>>>>>

Prezentacje multimedialne od VI.2023 r.
 zobacz >>>>>>>>>>>>

Zegar

Dzisiaj jest

sobota,
20 lipca 2024

(202. dzień roku)

Święta

Sobota, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. bł. Czesława, prezb.

Pielgrzymka paraf.

Różaniec Rodziców za Dzieci

Statystyki

stat4u

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
13233

Prognoza Pogody