Menu

Wyszukiwanie

 

 Można posłuchać.

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ

Adwentowe oczekiwanie


Jezus ciągle zachęca nas do tego, abyśmy nauczyli się czuwać i byli zawsze gotowi na Jego dzień. Dlatego musimy również w naszym życiu osobistym, rodzinnym i wspólnotowym znaleźć czas na modlitwę. Odkryć na nowo wartość modlitwy. Bł. Jan Paweł II w liście apostolskim „Novo millennio ineunte” pisał, że „w modlitwie toczy się ów dialog z Chrystusem, dzięki któremu stajemy się Jego przyjaciółmi” (n. 32).

Co więcej, nasze wspólnoty chrześcijańskie powinny „stawać się prawdziwymi «szkołami» modlitwy, w której spotkanie z Jezusem nie polega jedynie na błaganiu Go o pomoc, ale wyraża się też przez dziękczynienie, uwielbienie, adorację, kontemplację, słuchanie, żarliwość uczuć aż po prawdziwe «urzeczenie» serca. Ma to zatem być modlitwa głęboka, która jednak nie przeszkadza uczestniczyć w sprawach doczesnych, jako że otwierając serce na miłość Bożą, otwiera je także na miłość do braci i daje nam zdolność kształtowania historii wedle zamysłu Bożego” (list apostolski „Novo millennio ineunte”, n. 33)

Rok Wiary jest czasem, który dobrze przygotowuje nas na dzień powtórnego przyjścia Syna Człowieczego. Przygotowuje również na nasz Adwent. Przecież wszyscy staniemy kiedyś przed Bogiem na sądzie ostatecznym. Musimy wciąż czuwać i walczyć o nasze sumienia, o łaskę wiary w naszych sercach. Musimy podjąć pracę wewnętrzną, podjąć pewne postanowienia i otworzyć się na dar nawrócenia, o którym będziemy słyszeć wielokrotnie w okresie Adwentu. By jednak dobrze zrealizować wszystkie nasze postanowienia, potrzebna jest modlitwa i postawa czuwania „w każdym czasie”.

Siostra Faustyna w swoim dzienniczku pisała: „Nadchodzi Adwent, pragnę przygotować swoje serce na przyjście Pana Jezusa przez cichość i skupienie ducha, łącząc się z Matką Najświętszą i naśladując wiernie Jej cnotę cichości, przez którą znalazła upodobanie w oczach Boga samego. Ufam, że przy Jej boku wytrwam w tym postanowieniu" (Dz. 1398). Starajmy się tak jak Ona w duchu skupienia i modlitwy oczekiwać na przyjście Pana. Zostawmy za sobą zgiełk supermarketowych melodii i świątecznych promocji bo tam nie usłyszymy głosu wołającego na pustyni „Przygotujcie drogę Panu” Łk 3, 4 a przecież najważniejsze dla każdego wierzącego jest życie wieczne.

Zegar

Dzisiaj jest

poniedziałek,
30 listopada 2020

(335. dzień roku)

Pielgrzymka paraf.

Różaniec Rodziców za Dzieci

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

 

 


Statystyki

stat4u

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
4988

Prognoza Pogody