Menu

Wyszukiwanie

 

 Można posłuchać.

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ

 TAK WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO…

12 sierpnia 1998 roku ks. Prałat Roman Marszalec nabył aktem notarialnym działkę pod budowę kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie.

12 czerwca 1999 roku w Zamościu Papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny.

2 listopada 1999 roku Starostwo Powiatowe w Zamościu zatwierdziło projekt budowlany i wydało pozwolenie na budowę nowego Kościoła Rzymsko-Katolickiego p.w.  Zesłania Świętego Ducha przy ulicy Sanatoryjnej w Krasnobrodzie.

14 czerwiec 2000 rok – rozpoczęcie prac budowlanych.

19 czerwiec 2000 rok – przystąpiono do wykonywania wykopów pod fundamenty kościoła o głębokości 4 m i szerokości 3 m, nie było to łatwe zadanie, ponieważ podłoże stanowią skały osadowe.

11 lipiec 2000 rok – na placu budowy ustawiono dębowy krzyż, który wykonał Ryszard Kwika z Hutek.

29 wrzesień 2000 rok – Pasterz Diecezji ks. Bp Jan Śrutwa poświęca Krzyż i plac pod budowę kościoła.

Do budowy kościoła zostały użyte metalowe elementy z Papieskiego ołtarza podczas wizyty Jana Pawła II w Zamościu, które będą stanowiły konstrukcję nawy głównej i naw bocznych.

17 październik 2003 rok – osadzenie Krzyża na wieży kościoła.

31 maj 2004 rok – po raz pierwszy została odprawiona Msza święta w powstającym kościele, w której uczestniczyli mieszkańcy Domów Opieki Społecznej woj. lubelskiego, Mszy przewodniczył ks. Bp Jan Śrutwa.

11 sierpień 2004 rok – Dorota i Jarosław Bury (rodzeństwo), wykonali projekt posadzki.

4 styczeń 2007 rok – zostało złożone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie

25 styczeń 2007 rok – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zamościu wydał pozwolenie na użytkowanie kościoła.

27 maj 2007 rok  godz. 16:00 – poświęcenie kościoła - uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem  nowego Pasterza Diecezji Zamojsko-lubaczowskiej ks. Bp Wacława Depo.

OSOBY I FIRMY ZAANGAŻOWANE W BUDOWĘ ŚWIĄTYNI

Projektanci:

inż. arch. Andrzej Pactwa – Wrocław

inż. arch. Tadeusz Pactwa

Konstrukcję wykonali:

mgr inż. Leszek Dziuba – Zamość

mgr inż. Edward Typiak

Kierownikami budowy byli:

Marian Admczuk

Adam Górniak

Janusz Baj

Inspektor Nadzoru Budowlanego:

Jan Repeć – Zamość

Firmy budowlane:

14.IV.2000r – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego – Zamość

15.V.2000r – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „TORFEX” – Krasnobród

6.XI.2002r – Zakład Usług Budowlanych – Lublin

15.VII.2005r – Zakład Budowlany – Tomaszów Lubelski

Cegła na fundamenty kościoła pochodzi:

z cegielni Kraśnickich, oraz z Basznik/Lubaczowa

Niwelacja terenu, wykopy na fundamenty, układanie kostki brukowej:

Józef Bucior – Krasnobród

Łacenie i krycie dachu:

Firma Tadeusza Malinowskiego z Brzezin k/Błżca

Posadzka

Projektanci:

Dorota i Jarosław Bury

Dostawca:

INTERSTONE Sp. z o.o. – Andrychów

Wykonanie:

Przedsiębiorstwo Kamieniarskie „Wolski” – Czorsztyn

Projekt i wykonanie ołtarza głównego wraz z odlewami:

Andrzej Pasoń – Stary Sącz

Wykonanie tzw. ołtarza soborowego i ambonki oraz prace kamieniarskie przy ołtarzu głównym:

Monika i Leon Staniszewscy – Rzeszów

Tabernakulum:

Jerzy Szczepaniak - Rzeszów

Instalacja elektryczna:

Tadeusz Kurantowicz – Krasnobród

Żyrandole:

Franciszek Potaczała – Grodzisko Nowe

Metalowe balustrady:

Piotr Struk – Zamość

Drzwi:

Stanisław Szewczuk – Bondyrz

Konfesjonały i komoda:

Jerzy Palikot – Dominikanówka

Ławki:

Józef Kowalczyk – Krasne

Stacje Drogi Krzyżowej:

Firma „ELMEK” – Nowa Sól

Konsekracja Kościoła

W dniu 27 maja 2007 roku – w uroczystość Zesłania Ducha Świętego
–  w Krasnobrodzie miało miejsce niecodzienne wydarzenie religijne: poświęcenie Kościoła p.w. Zesłania Ducha Świętego na osiedlu Podzamek. Na wspomnianą uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, piastujących ważne funkcje zarówno kościelne, jak i świeckie. Liturgii poświęcenia przewodniczył Pasterz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wacław Depo. Przybyli także: były Pasterz Diecezji Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Śrutwa, Kanclerz Kurii Diecezjalnej Ksiądz Prałat Adam Firosz oraz liczni kapłani z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Archidiecezji Lubelskiej. Swoją obecnością zaszczyciła także Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus z Warszawy s. Barbara Konarska oraz liczne siostry zakonne.

Utworzenie nowej parafii w Krasnobrodzie

Na podstawie Dekretu Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Wacława Depo z dnia 26 sierpnia 2007 roku erygowano w Krasnobrodzie parafię p.w. Zesłania Ducha Świętego.

Nową wspólnotę parafialną tworzą wierni miasta Krasnobród: osiedle Podzamek od ulicy Zamojskiej oraz wioski: Hutki Namule, Jacnia, Bródki, Adamów, Kolonia Bondyrz, Potoczek, Kolonia Potoczek i Zagóra. Wierni tworzący parafię p.w. Zesłania Ducha Świętego zostali wyłączeni z Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie.

Nowo utworzona parafia ma swoją siedzibę przy Kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego i należy do dekanatu Krasnobród. W skład parafii wchodzą także kościoły filialne w Jacni i Potoczku.

Objęcie Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego przez ks. Romana Sawica

W dniu 16 września 2007 roku miała miejsce podniosła uroczystość objęcia parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego przez pierwszego w jej historii Proboszcza – ks. Romana Sawica.

W ramach obrzędów wprowadzających szczególnym znakiem było uroczyste przekazanie kluczy do świątyni. Dokonał tego Ksiądz Kanclerz Adam Firosz. Gest ten w tradycji kościelnej symbolizuje objęcie pieczy zarówno nad kościołem – budynkiem, jak i Kościołem – wspólnotą Ludu Bożego.

Następnie procesyjnie udano się do ołtarza, gdzie nastąpiło okadzenie,
po którym rozpoczęło się powitanie zgromadzonych wiernych i gości.
Na wstępie krótkie słowo wygłosił Ksiądz Kanclerz, przybliżając osobę księdza Romana Sawica. Kolejno głos zabrali parafianie, witając swojego nowego duszpasterza, władze samorządowe, przedstawiciele z Ruchu Światło-Życie oraz osoby prywatne.

W dalszej części uroczystości miejsce miała Liturgia Słowa, podczas której ks. Roman Sawic przyjął Ewangeliarz na znak, że przyjmuje Słowo Boże, które będzie przekazywał wiernym zgodnie z prawdą Ewangelii. Homilię wygłosił Ksiądz Prałat Roman Marszalec – proboszcz parafii macierzystej. Po homilii nowo mianowany Ksiądz Proboszcz złożył przyrzeczenia poprzedzone uroczystym wyznaniem wiary. Oficjalne objęcie parafii zostało potwierdzone poprzez złożenie podpisu.

Dzwon PARAKLET

W czasie Wielkiego Postu w 2008 roku zrodziła się myśl o zakupie dzwonu, którego bicie oznajmić miało radość Zmartwychwstania w czasie rezurekcji. Ks. Proboszcz złożył zamówienie na wykonanie i montaż dzwonu
w pracowni Janusza Felczyńskiego w Przemyślu.

12 marca 2008 roku na wieży naszego kościoła parafialnego zamontowano dzwon Paraklet, tzn. Pocieszyciel. Skąd taka nazwa? Odpowiedzią niech będą słowa Pisma Świętego: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywali moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie ponieważ u was przebywa i w was będzie” (J 14, 15-17) Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego nazywa Go: „Parakletem”, co dosłownie oznacza:
„Ten, który jest wzywany przy czymś”.

Na dzwonie widnieją napisy: „Paraklet” – z jednej strony, z drugiej – „Ducha Pocieszyciela Dam Wam J 14, 15-16”, natomiast na obwodzie – „Krasnobród Pięćdziesiątnica 2008”. Uroczyste poświęcenie dzwonu nastąpiło podczas odpustu Zesłania Ducha Świętego. Bicie dzwonu – sterowane elektronicznie – było słychać po raz pierwszy w Wielką Sobotę.

Nominacja Ks. Michała Skubisa

23 czerwca 2008 roku ks. mgr Michał Skubis otrzymał nominację
na stanowisko wikariusza Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego
w Krasnobrodzie.

Retransmisje Mszy Świętych i Nabożeństw i innych wydarzeń kościelnych.

 
 
Retransmisja aktualnych Mszy Świętych.
zobacz  >>>>>>>>>>>>
 
Retransmisje  od 09.08.2020 r.
zobacz  >>>>>>>>>>>>
 
Retransmisje  od 06.12.2014 - 09.08.2020
 zobacz  >>>>>>>>>>>>

Prezentacje multimedialne od VI.2023 r.
 zobacz >>>>>>>>>>>>

Zegar

Dzisiaj jest

czwartek,
30 listopada 2023

(334. dzień roku)

Święta

Czwartek, XXXIV Tydzień zwykły
Rok A, I
Święto św. Andrzeja, apostoła

Pielgrzymka paraf.

Różaniec Rodziców za Dzieci

Statystyki

stat4u

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
24303

Prognoza Pogody