Menu

Wyszukiwanie

 

 Można posłuchać.

KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ

Chrzest

Sakrament Chrztu udzielany jest po uzgodnieniu terminu z ks. Proboszczem. Chrzest poprzedzony jest konferencją na temat tego sakramentu.

Dokumenty wymagane do chrztu:

1. Metryka urodzenia dziecka z USC.
2. Dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych.
3. Zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą zostać chrzestnymi, jeśli pochodzą z innej parafii niż nasza. Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła sakrament bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Nie mogą tej funkcji pełnić osoby będące w związku cywilnym (bez ślubu kościelnego).
4. W przypadku dzieci spoza naszej parafii - pozwolenie właściwego proboszcza na chrzest poza parafią.

Sakrament Pokuty i Pojednania


Do sakramentu pokuty i pojednania można przystąpić przed każdą Mszą św.
W każdy pierwszy piątek miesiąca księża odwiedzają chorych w domach.

Sakrament Małżeństwa


    Właściwym miejscem zawierania sakramentu małżeństwa jest parafia  narzeczonego lub narzeczonej. Ważne jest faktyczne miejsce zamieszkania, a nie zameldowanie. W innej parafii może być ślub tylko na podstawie licencji, lub pisemnej zgody właściwego proboszcza na przeprowadzenie rozmów kanonicznych z narzeczonymi i ślub poza własną parafią. Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafii, w której będzie udzielany ślub najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu!

Dokumenty wymagane do sakramentu małżeństwa:
1. Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy), jeśli było się ochrzczonym poza parafią, w której ma być udzielany ślub.
2. Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych).
3. Dowód osobisty.
4. Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania (lub odpowiednia adnotacja na metryce chrztu).
5. Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej - dwie rozmowy.
6. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią).
7. Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem).
8. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

     Narzeczeni zobowiązani są ukończyć tzw.
kurs przedmałżeński. Składają się na niego katechezy przedmałżeńskie oraz zajęcia w Poradni Rodzinnej.
     Ważnym elementem jest sakrament pokuty i pojednania. Narzeczeni winni odbyć dwie spowiedzi przedślubne:
- pierwszą - po zgłoszeniu na zapowiedzi,
- drugą - przed ślubem.

 

Zobacz Msze Św. z naszego kościoła

 

Transmisje Mszy Świętych i Nabożeństw z naszego Kościoła, można oglądać  wchodząc na YouTube Naszej parafii 

Zegar

Dzisiaj jest

środa,
08 lutego 2023

(39. dzień roku)

Pielgrzymka paraf.

Różaniec Rodziców za Dzieci

Statystyki

stat4u

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
14590

Prognoza Pogody